2 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
201120102009
1
Medicină
1
1
2
Sociologie
1
1
3
Ştiinţe fizico-matematice
1
1
4
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
1
1
Total
4
1
0
3