6 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
201120102009200820072006
1
Medicină
1
1
2
Pedagogie
5
2
1
2
3
Studiul artelor, culturologie
2
2
Total
8
4
1
1
0
0
2