Gasparişvili Alexandr
2 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
2016201520142013
1
Ştiinţe politice
2
1
-
-
1
Total
2
1
0
0
1