Enescu Raluca-Lucia
2 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
20132012201120102009
1
Drept
2
1
1
Total
2
1
0
0
0
1