Condrea Elena
5 articole
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Nr.
Domenii stiintifice
Total
201420132012
1
Economie
3
2
1
2
Medicină
2
2
Total
5
2
0
3