FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1042
eISSN: 1857-1050

3. Site-ul revistei

http://artjournal.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresamun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Telefon / fax / e-mail(+373)22272684, , isaasm@asm.md
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(AAV), 2019 - 150
Nr. 1(AV), 2019 - 100
Nr. 2(AV), 2018 - 100
Nr. 1(AV), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ghilaş Victor, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57200195483
3.Spînu Constantin, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Condraticova Liliana, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57190371582
5.Tipa Violeta, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
6.Stăvilă Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
7.Prut Constantin, dr., prof.univ., Universitatea de Vest, Timişoara, România (România)
8.Nesterova Tamara, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
9.Opriş Ioan, dr., prof.univ.
10.Ciobanu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania (România)
11.Kruk MiroslavPetr, prof.univ., Muzeul Naţional din Krakow (Polonia)
12.Bobână Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
13.Galaicu Violina, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
14.Mustea Gheorghe, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
15.Ţăranu Cornel, acad., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (România)
16.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
17.Plamadeala Ana-Maria, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
18.Dănilă Aurelian, dr.hab., prof.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
19.Olărescu Dumitru, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
20.Moutafov Emmanuel, Institutul Studiul Artei al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei (Bulgaria)
21.Morel Maia, dr., conf.univ., Université de Montréal (Canada)
22.Han Jean-Pierre, Revista „Lettres Françaises” (Franţa)
23.Kornienko Nelli, Centrul Național de Stat de Artă Teatrală „Les Kurbas”, Kiev (Ucraina)
24.Banu Georges, prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)
25.Carabăț Dumitru, prof.univ., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti (România)
26.Arskaia Irina, Русский музей в Санкт-Петербурге (Rusia)
27.Pischloeger Maria, Centrul de Studiu al muzicii monodice, Viena (Austria)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1992

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 7%
Romana - 82%
Engleza - 11%
RezumateRusa - 9%
Romana - 88%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6136, 2017 - 2033
2.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?user=-33w8UkAAAAJ&hl=ro, 2020 - 2033
3.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=490407, 2017 - 2033
4.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1569, 2016 - 2033
5.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/journalsmasterlist.php, 2020 - 2033
6.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2537-6136, 2016 - 2033
7.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100892243, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
2.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
3.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBINI, G., Conservatoriul „Jacopo Tomadini”, Udine, Italia The Music of Reason, the Reason for Music: Mathematics at the Service of Composition Practice and Aesthetics. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 59-54. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
2 CHIRCEV, E., dr., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România Creația muzicală românească de sorginte bizantină în perioada 1918-2018. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 19-11. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
3 DOLIDZE, Z., Universitatea de Teatru și Film din Georgia, Georgia The Unknown Masterpiece of Georgian Silent Cinema (In Connection with the 90th Anniversary of the Film “My Grandmother”). Arta. 2019, nr. 2(AAV), 67-64. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
4 DULGHERU, E., Necunoscută, România, România „Sayat-Nova” – iniţiere în tainele vieţii şi artei. Arta. 2017, nr. 2(AAV), 98-91. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
5 GARNETT, R., University of Wyoming, Statele Unite ale Americii Creativity, Cultural Improvisation, and Flutes:  Moldovan Naiists and Irish Flute Players  Make Their Way in the World. Arta. 2017, nr. 2(AAV), 40-37. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
6 ILIE, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Ana-Maria Plămădeală. Emil Loteanu: splendoarea şi prăbuşirea visului romantic. Chişinău: Epigraf, 2017, 225 p.. Arta. 2018, nr. 2(AV), 171-170. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
7 IONESCU, A., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania, România Filme din ţările Puterilor Centrale pe ecranele  din Bucureştii ocupaţi (1916–1918). Partea a II-a. Arta. 2017, nr. 2(AAV), 73-64. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
8 КОРНИЕНКО, Н., Centrul Național de Stat de Artă Teatrală „Les Kurbas”, Kiev, Ucraina Феномен невидимого и энергия мысли (Фрагмент). Arta. 2018, nr. 2(AV), 116-110. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
9 КОТЛЯР , Е., Государственная академия дизайна и исскуств, Харьков, Ucraina Тема божественной милости и кары в росписях синагог Восточной Европы. Arta. 2017, nr. 1(AV), 68-61. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
10 КРИВУЛЯ, Н., Всероссийский государственный университет кинематографии им.С.А. Герасимова, Rusia Анимационный травелог: истоки и специфика жанра. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 83-74. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
11 MADDOX, S., Boise State University, Statele Unite ale Americii Pictures at an Exhibition by M. P. Mussorgsky as Perceived by Western and Russian Scholars . Arta. 2019, nr. 2(AAV), 24-20. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
12 TEODORESCU, E., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, PETRESCU, G., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Expoziţia „Locuinţa interbelică în sectorul 3”. Arta. 2018, nr. 1(AV), 145-142. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
13 ПИСЬМАК, Ю., Odessa State Building and Architecture Academy, Ucraina Народный художник Украины Анатолий Горбенко (страницы творческой биографии) К 75-летию со дня рождения художника. Arta. 2019, nr. 1(AV), 89-85. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
14 ПЛАМЕНИЦКАЯ, O., Institutul de Cercetare și Protecție a Monumentelor, Kiev, Ucraina Casus pontis. Arta. 2019, nr. 1(AV), 29-15. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
15 ВАСИЛЕНКО, А., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ПОЛЬЩИКОВА, Н., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Развитие архитектуры античных городов Причерноморья. Arta. 2019, nr. 1(AV), 35-30. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
16 SCARLAT, C., Necunoscută, România, România MONAHUL DANIEL CORNEA, CINEFILUL1 - O cronică altfel - Monahul Daniel Cornea. Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii. București: Editura Christiana, 2017. 230 p.. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 145-144. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
17 STEFANOVA, K., National Academy for Theatre and Film Arts, Bulgaria The Tragic Hero in Plural. Arta. 2018, nr. 2(AV), 125-117. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
18 ШВЫДЕНКО , О., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina Модернистские интерьеры Сергея Саввича Серафимова в Доме государственной промышленности в Харькове. Arta. 2017, nr. 1(AV), 74-69. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
19 SZONYI, V., University of Szeged, Ungaria Traditional Dance Culture in the Moldavian „Ceangǎu” Villages. Arta. 2017, nr. 2(AAV), 142-138. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
20 ŢĂRANU, C., Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, România New Restorations of Enescu’s Work. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 32-30. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
21 TOMASELLA, P., Ente Regionale per il patrimonio Culturale del Friuli, Italia Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia. Arta. 2019, nr. 1(AV), 154-151. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
22 ŢUŢUI, M., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania, România Marian Petcu, Enciclopedia cenzurii din România. București: Ars Docendi, 2019, 2 volume, 732 p./ Marian Petcu. Encyclopedia of Censorship of Romania. Bucharest: Ars Docendi Publishing House, 2019, 2 volumes, 732 p.. Arta. 2019, nr. 2(AAV), 143-142. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
23 VASILE, V., Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, România Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul. Arta. 2018, nr. 2(AV), 37-26. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.
24 VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România Arta şi „otrăvurile” din culori. Arta. 2019, nr. 1(AV), 139-135. ISSN 1857-1042 ISSNe 1857-1050.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(AV), 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%28AV%29_1_2019.pdf
Numărul 2(AAV), 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Arta%20decembrie%202019%20redactat%20tipar_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: