FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636

3. Site-ul revistei

https://revista.ust.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Tiraspol
Adresastr. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22754924, (+373)22754924, reviste@ust.md
Webwww.ust.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(20), 2020 - 100
Nr. 1(19), 2020 - 100
Nr. 4(18), 2019 - 100
Nr. 3(17), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Lupu Ilie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
3.Coropceanu Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100
4.Miron Radu, m.o., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
5.Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
6.Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Anastasiei Mihai, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
8.Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
9.Switała Ireneusz, Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
10.Pikula Norbert G., Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
11.Lukasik Joanna M., Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia)
12.Terentieva Natalia, Черниговский национальный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - P-7024-2019
13.Moşanu- Şupac Lora, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
14.Ghetmanenko Natalia
15.Silistraru Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
16.Cojocaru Victoria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
17.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
18.Gremalschi Anatol, prof.univ., Institutul de Politici Publice (Republica Moldova)
19.Cabac Valeriu, prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
20.Calmuţchi Laurenţiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
21.Gherlovan Olga, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
22.Chirică Galina, conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
23.Constantinov Valentin, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
24.Bocancea Viorel, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2012

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 2
2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 3
2019Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 8%
Romana - 57%
Engleza - 35%
RezumateRusa - 15%
Romana - 82%
Engleza - 100%
Ucraineana - 1%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3636, 2019 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837, 2019 - 2023
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636, 2012 - 2023

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arsene Ion - Scopus Author ID - 55923608700
2.Bakhmat Natalia - Web of Science ResearcherID - R-2499-2018, Scopus Author ID - 57200174193
3.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
4.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100
5.Terentieva Natalia - Web of Science ResearcherID - P-7024-2019
6.Ureche Dumitru - Scopus Author ID - 57213161482

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABU QUEDER, H., Carmel College, Israel Approaches to social diversion and conflict solution through the lens of Bedouin tradition. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 96-91. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
2 ADAMCZYK, D., Pedagogical University Krakow, Polonia Benefit and toil – work from the personalistic perspective. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 47-40. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
3 ХАЙМОВИЧ, Л., Московский городской педагогический университет, Rusia, АССУИРОВА, Л., Московский городской педагогический университет, Rusia Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 1(15), 45-40. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
4 BADARNE, G., Kaye College, Israel The Israeli national program for adapting the education system to the 21st century: the factors involved and the expectations from ICT. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 1(15), 130-119. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
5 BAKHMAT, N., Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Ucraina Pedagogical training of future teachers in the conditions of informational and educational environment of the universities of Ukraine. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 68-61. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
6 BALLALIS, H., Carmel College, Israel The rational behind the need for organizational citizenship behavior and job satisfaction. . Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 106-97. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
7 BANACH, M., Pedagogical University Krakow, Polonia, MATEJEK, J., Pedagogical University Krakow, Polonia Knowledge regarding fetal alcohol syndrome (FASD) spectrum in various environments. comparative studies. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 2(11), 125-113. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
8 BERGER, M., High School of Global Citizenship in Crown Heights, Brooklyn, Statele Unite ale Americii, TSIRMPA, G., Third Lyceum of Tripoli, Grecia, JELIHOVSCHII, S. Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 68-63. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
9 БОРИСОВА, Е., Институт иностранных языков Московского городского педагогического университета (ИИЯ МГПУ), Rusia Роль лингвистического анализа художественного текста при обучении спонтанной разговорной речи (на примере итальянского языка). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 75-65. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
10 CERCELESCU, ?., Liceul Internațional de Informatică, Bucuresti, România The trick from Aliens in competitive programming. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 4(18), 108-104. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
11 CERCHEZ, E., Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi, România Computer science performance - resources, paradigms, impact. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 4(18), 61-56. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
12 MOROZAN, O., CHASEK, C., University of Nebraska at Kearney (UNK), Statele Unite ale Americii Psychologists’ self-perception of readiness to provide telehealth interventions in counseling services . Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 146-137. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
13 CRISTEA, S., Universitatea din Bucureşti, România Inovația în educație. Reconstrucția epistemologică a pedagogiei. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 25-19. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
14 DANILUK, L., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Using of folk wares in professional training of the future teachers of fine arts. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), 74-69. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
15 DAVIDENKO, A., Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского, Ucraina Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 60-54. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
16 ДАВИДЕНКО, П., Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского, Ucraina Роль учителя в организации деятельности учащихся при выполнении ими творческих проектов. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 92-86. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
17 FRĂSINEANU, E., Universitatea din Craiova, România, ILIE, V., dr., Universitatea din Craiova, România Constructivismul și posibilitățile de modernizare a metodologiei instruirii în învățământul superior. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 97-90. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
18 ГЕТЬМАНЕНКО, Н., Российский новый университет (РОСНОУ), Москва, Rusia Русский язык как средство преподавания точных дисциплин (в контексте метапредметной проблематики). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 1(12), 71-64. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
19 JARAMNA, R., Middle School Ort Mukibala, Mukibala, Israel Analysis of learning dominants in elementar versus junior high school pupils. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), 108-97. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
20 KUKLA, D., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczyim. Jana Długosza w Częstochowie, Polonia Higher education in the era of globalisation: changes and expectations towards future pedagogues. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 36-28. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
21 WLAZLAK, W., Universitatea din Rzeszów, Polonia, LENIART, E., Universitatea din Rzeszów, Polonia Vocational education in Podkarpackie Province – legal basis and prospects. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), 64-58. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
22 MANEV, K., Noua universitate bulgară, Bulgaria Teaching computer programming in schools. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 4(18), 16-7. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
23 MAURE, R., Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation, Toulouse, Franţa Comment les TICE peuvent contribuer a l'evaluation en classe de langues. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 2(11), 52-49. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
24 MAURICE, F., Education Nationale - Bourges – Cher, Franţa Utilisation d’une ressource en ligne dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 3(14), 42-37. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
25 MOGONEA, F., Universitatea din Craiova, România, POPESCU, A., Universitatea din Craiova, România, MOGONEA, F., Universitatea din Craiova, România Condiții de eficiență ale evaluării studenților-viitori profesori. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 113-105. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
26 NICOLI, M., Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova, România Bitwise operators in C language. The explanation, in detail, of their use. Little tricks. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 4(18), 72-62. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
27 ПАШКОВ, А., Курский государственный университет, г. Курск, Rusia Воспитательная деятельность в контексе системного подхода. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 147-138. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
28 SILISTRARU, N., PIKUŁA, N., Necunoscută, Polonia, Polonia Education and social assistance. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 1(15), 39-32. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
29 РАССКАЗОВА, Е., Классический частный университет, Запорожье, Ucraina Тенденции развития ключевых компетентностей взрослых в условиях нового экономического социума. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 2(13), 90-80. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
30 BOTNARI, V., SHTRAL, N., Institutul de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel, Israel Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 89-79. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
31 SPYRKA-CHLIPAŁA, R., Academy Ignatianum in Cracow , Polonia Shaping civic attitudes as a means of preventing social marginalization. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 1(15), 113-107. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
32 ŞTEFAN, E., Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea, România Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 175-167. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
33 ŞTEFAN, M., Universitatea din Craiova, România Percepţia studenţilor privind profesia didactică şi rolul acesteia în reuşita academică. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 123-114. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
34 TANANA, S., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Innovation educational technologies as base of preparation of the future teachers-philologist in condition of modern educational environment. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), 80-75. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
35 TERENTIEVA, N., Черниговский национальный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко, Ucraina Trends of higher pedagogical education in the 21st century (review of the author's research results). Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 31-26. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
36 YOVCHEVA, B., Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria One proposal for syllabus for EJOI competitors preparation, based on spiral approach to programming teaching. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 4(18), 25-17. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.
37 ZHOROVA, I., Херсонская академия непрерывного образования, Ucraina A pedagogist's professional development: world trends in postgraduate education of Ukraine. Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 3(17), 152-148. ISSN 1857-0623 ISSNe 2587-3636.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(15) / 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SE_nr.1%2815%292019.pdf
Numărul 2(16) / 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_Stiinte%20ale%20Eduvatiei_2_2019.pdf
Numărul 3(17) / 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_Stiinte%20ale%20Educatiei_3_2019.pdf
Numărul 4(18) / 2019 - http://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_Stiinte%20ale%20Educatiei_4_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: