| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Achiri Ion Constantin - 11. Descărcări - 12. Vizualizări - 2318.

2016 - 3

Integrarea Educaţiei financiare în curricula naţionale
Cara Angela, Gremalschi Anatol, Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Institutul de Politici Publice
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul matematic în Republica Moldova: Quo Vadis?
Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice
Hîncu Ionela, Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Formarea competenţei de comunicare în baza limbajului matematic şi a conştiinţei lingvistice
Achiri Ion, Bâlici Vera
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Corelarea subcompetenţe-obiective-competenţe: aspecte strategice şi metodologice
Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale educaţiei umaniste în cadrul disciplinelor exacte
Bâlici Vera, Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profeţia unei vieţi închinate căutării sensului
Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Vicol Nelu, Achiri Ion, Bâlici Vera, Franţuzan Ludmila, Kerekeş Adelhaida, Simion Cristina
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Modernizarea şi implementarea curriculumului şcolar din perspectiva şcolii prietenoase copilului
Bucun Nicolae, Pogolşa Lilia, Guţu Vladimir, Bolboceanu Aglaida, Achiri Ion, Hadîrcă Maria, Botgros Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice la matematică din învăţământul preuniversitar din Republica Modova: retrospective istorice
Achiri Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-3266
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Optimizarea învăţământului în Republica Moldova
Achiri Ion
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Conceptul de determinant în cursul liceal de matematică - repere metodologice
Şpuntenco Olga, Achiri Ion, Garit Valentina, Prodan Nicolae
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11