IBN
Închide

Dinamica numerelor de reviste acreditate înregistrate în IBN

NrTitlul revisteiTotal202020192018201720162015201420132012201120102009
1Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)7232
2Administrarea Publică44344444444432
3Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice61221
4Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice22
5Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) 72122
6Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova8122111
7Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”2555555
8Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova7223
9Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale11
10Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice82411
11Arta 15221222112
12Arta Medica 2234221244
13Artă şi Educaţie Artistică 10212221
14Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)11
15Buletin de Perinatologie3324534442122
16Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) 9122211
17Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica33233333323332
18Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale3732234444452
19Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii303333333333
20Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM1421222221
21Chemistry Journal of Moldova22122222222221
22Computer Science Journal of Moldova34233333333332
23Curierul Medical4566666663
24Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)11
25EcoSoEn11
26Economica46244444444444
27Economie şi Sociologie35122134444442
28Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice 4121
29Fizica şi Tehnologiile Moderne1522222221
30Glotodidactica22
31Intellectus352444444441
32Intertext 2222232222221
33Journal of Engineering Sciences431
34Journal of Optics (United Kingdom)11
35Journal of Research on Trade, Management and Economic Development11122222
36Journal of Social Sciences33
37Jurnalul juridic national: teorie şi practică4935107996
38La Francopolyphonie112222111
39Legea şi Viaţa16032424132938209
40Legea şi politologia211
41Limba Română 2146524
42Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară61221
43Medicina stomatologică 3022334444112
44Mediul Ambiant 364665564
45Meridian Ingineresc351444444442
46Metaliteratură2023333222
47Moldavian Journal of the Physical Sciences2312122223332
48Moldoscopie332344444431
49Moldovan Medical Journal153444
50Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică71231
51PLURAL. History, Culture, Society712211
52Philologia281333333333
53Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia171556
54Problemele Energeticii Regionale37363333333331
55Psihologie, revista ştiinţifico-practică 30122222244441
56Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială 4033444444442
57Quasigroups and Related Systems22122222222221
58Relaţii internaţionale. Plus121212222
59Revista Arheologică1412211111112
60Revista Botanică171222222121
61Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională473555555545
62Revista Institutului Naţional al Justiţiei273444444
63Revista Militară. Studii de securitate şi apărare71222
64Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale39122444444442
65Revista Naţională de Drept9522612121212121096
66Revista de Etnologie şi Culturologie1712212221112
67Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice31133233333331
68Revista de Istorie a Moldovei31243444442
69Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova17124442
70Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”44244344444443
71Revista ştiinţifico-practică "Info-Med" 11222221
72Revistă de știinţe socioumane 30133223333331
73Stratum plus24343266
74Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)1912211222222
75Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)22122222222221
76Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)25232223222221
77Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)22122222222221
78Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) 23122222222222
79Studii Economice321
80Studii Juridice Universitare11222221
81Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică14122243
82Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 54244467666531
83Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică211
84Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală211
85Tyragetia. Serie nouă2222222222222
86Univers Pedagogic343234444442
87Vector European211
88Ştiinţa Agricolă23122222222222
89Ştiinţa Culturii Fizice3113124444233
90Закон и Жизнь 53117121112
91Славянские чтения11122222
92Электронная обработка материалов67366666666664
21328215917616421825022721620018517085