IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Studii de arhondologie şi geneaologie",
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2015
Studii de arhondologie şi geneaologie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul III
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie
Responsabili de ediție: Bacalov S.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Editura Lexon PRIM
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
CZU: 929(478)(082)=135.1=161.1 S 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (4)Istorie (17)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe politice (2)